Efektywne usługi reklamowe muszą opierać się na rozróżnieniu reklamy, w zależności od zmysłów, które odbierają bodźce w niej wykorzystane. Jeśli w strategii komunikacyjnej za najważniejsze uznaje się odczucia wizualne potencjalnego odbiorcy, warto zainwestować w reklamę prasową, bilbordy, ulotki czy gadżety reklamowe. Z kolei reklama audytywna, czyli nastawiona na bodźce słuchowe, dobrze sprawdza się we wszelkich spotach radiowych. Według statystyk ponad 51% Polaków słucha radia codziennie, dzięki czemu potencjalny reklamodawca może trafić dzięki reklamie audytywnej do ponad połowy populacji kraju. Daje to naturalnie gwarancję dotarcia do szerokiej świadomości społecznej w łatwy i przystępny sposób. Kolejny rodzaj reklamy – audiowizualny – opiera się na połączeniu dźwięku oraz obrazu. Reklamą audiowizualną są oczywiście cieszące się niezmienną popularnością spoty reklamowe. Nie jest to bynajmniej zaskakujący fakt, biorąc pod uwagę, iż telewizja jest podstawowym środkiem masowego przekazu, z którego korzystają Polacy. W niektórych przypadkach również treści publikowane na coraz popularniejszych portalach społecznościowych takich jak Facebook czy Twitter stanowią reklamę audiowizualną. Wyżej wspomniane portale są czasami przedstawiane jako media społecznościowe, co sprawia, że są traktowane jako nowy środek masowej komunikacji.

   Wszystkie przedstawione typy reklam oraz narzędzia, jakimi się posługują, mają za zadanie zainteresować szersze grono odbiorców do zasięgnięcia informacji lub nabycia określonego produktu. Dobra agencja reklamowa poprzez szeroki wachlarz świadczonych przez siebie usług jest w stanie przeprowadzić zdywersyfikowaną kampanię marketingową, która jest obecna w mediach tradycyjnych takich jak prasa, radio, telewizja czy radio, ale także mediach cyfrowych. Naturalnie, usługi te mogą przybrać różną formę, w zależności od odbiorcy i środowiska, w którym się obraca. Warto więc zapoznać się z nowymi technikami komunikacyjnymi kształtującymi współczesne usługi reklamowe.