Jeśli nosisz się z zamiarem zainwestowania w rozwój kapitału ludzkiego i wysłania swoich pracowników na szkolenia, coaching będzie doskonałym rozwiązaniem. wszechnica.uj.pl w sposób profesjonalny zajmuje się ich organizacją, więc może mu zaufać. Kursy coachingowe pozwalają na doskonalenie u pracowników wielu cech przydatnych zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Należą do nich między innymi:

 

  • umiejętność efektywnego współpracowania z innymi ludźmi,

  • umiejętność zarządzania czasem i posiadanymi zasobami,

  • zdolność do wytyczania sobie realnych celów, a następnie dążenia do nich,

  • ciekawość świata,

  • empatia.

 

Szkolenie (coaching jest dyscypliną, w której odbywa się ich wiele niemal każdego dnia) powinno być przeprowadzone przez fachowców, a więc najlepiej przez osoby legitymujące się certyfikatami zawodowych coachów. Ważne jest również, by uwzględniało nie tylko przekazywanie „suchej” wiedzy teoretycznej, ale także umożliwiło pracownikom odbycie ćwiczeń praktycznych. Mogą one polegać na przykład na toczeniu rozmów w obecności coacha, a następnie wspólnego oceniania ich wyników.

 

Jeśli nosisz się z zamiarem zafundowania swoim podwładnym bezpłatnego rozwoju zawodowego i wysłania ich na szkolenie, coaching będzie rozwiązaniem idealnym. Zarówno oni, jak i Ty jako pracodawca z pewnością będziecie z niego zadowoleni.